Implementatieplan Justitiële ICT Organisatie

Op 24 januari 2022 heeft de pSG van Justitie en Veiligheid het nieuwe O&F-rapport van de Justitiële ICT Organisatie vastgesteld. Daarmee is de opmaat gegeven voor de plaatsingsprocedure, dus de uitvoering van het organisatiebesluit zoals beschreven in het O&F-rapport.
In het zogenoemde implementatieplan is beschreven hoe de ‘zachte landing’ van de nieuwe organisatie per 1 mei 2022 plaatsvindt.