Joëlle Hooijmans

Joëlle Hooijmans startte op 19-jarige leeftijd in het gevangeniswezen als bewaarder. Ontwikkelde zich volop en werkt sinds 2015 bij de Justitiiële ICT Organisatie. Zij adviseert de directeur over beleids- en strategiezaken.

Joëlle houdt daarbij rekening met de technologie van morgen en de kansen die dat geeft. Zij zit graag op de fiets, heeft een zoon en een dochter, maakt sinds kort zelf kleding.

Beeld: Tineke Dijkstra

'Ik houd mij vooral op strategisch niveau bezig met hrm-onderwerpen en organisatieontwikkeling.

Binnen de Justitiiële ICT Organisatie richt ik mij ook op het personeelsbeleid, met een duidelijke link naar ICT.'

'Als adviseurs bij de Justitiiële ICT Organisatie denken we vooral na over wat de toekomst ons biedt aan technologie. En welke ontwikkelingen er zijn in onze omgeving. Wat willen onze klanten, zoals DJI en de Raad voor de Kinderbescherming? En waar moeten we als organisatie voor staan? Het gaat dus om de langetermijnvisie.'

Fijne werkgever

'Ik werk inmiddels sinds 2000 bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, een fijne werkgever. Een werkgever die zijn mensen stimuleert om te groeien en te ontwikkelen. Kijk maar naar mij; ik ben de bajes ingegaan met een havo-diploma en er uitgegaan met een master Bestuurskunde. Geweldig toch?'

'In mijn werk voor de Justitiiële ICT Organisatie heb ik echt het gevoel dat ik bijdraag aan een veilig Nederland. Een organisatie als de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is inmiddels sterk afhankeljik van ICT en zou niet meer zonder kunnen functioneren. Dit geldt binnen het hele Rijk. Dat merk je als een systeem plat ligt.

We zorgen er onder andere voor dat gegevens van beveiligingsinstellingen veilig worden overgedragen. Dat Penitentiaire Inrichtingen (PI's) informatie kunnen uitwisselen met partijen binnen de strafrechtketen, zoals de gemeente. Van verlofaanvragen van gedetineerden tot reïntegratieplannen. Het gaat om cruciale informatie.'

Denken in oplossingen

'Daarnaast heb je natuurlijk alle ICT in een PI, van beveilgings- en rapportagesystemen en -applicaties tot de werkomgeving, telefonie en tablets. Daarvoor heb je veilige systemen nodig, die ook toegerust zijn op toekomstige ontwikkelingen. Het is heel leuk dat ik dit werk kan doen in een organisatie met veel positief ingestelde collega's. Mensen die, net als ik, vooruit willen en altijd denken in oplossingen.'