Appfactory en TBSI ontwikkelen spel “IND Asiel Challenge”

De Appfactory en Tijdelijk beheer Specials & Innovaties (TBSI) hebben onlangs een spel ontwikkeld voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND wilde zijn eigen medewerkers in spelvorm op de hoogte brengen van het hele proces van een asielaanvraag. Dus van binnenkomst tot besluit. Er komt namelijk heel wat bij kijken voordat een besluit kan worden genomen. Medewerkers leren nu spelenderwijs over aspecten waar ze allemaal rekening mee moeten houden.

Serious game gebouwd voor de IND

Realiteit nabootsen

Operationeel manager Appfactory Michaël Ramlal legt uit hoe met de vraag van de IND is omgegaan. “We hebben een spel ontwikkeld, waarbij medewerkers aan de hand van een casus en informatie uit verschillende informatiebronnen onder hoge tijdsdruk vragen moeten beantwoorden. Daarmee wordt de dagelijkse realiteit van medewerkers compleet nagebootst.”
De medewerkers beginnen het spel als aspirant: ”Ze beginnen met relatief simpele casuïstiek, maar naarmate ze vooruitgang boeken in het spel, stijgen ze snel in rang. Dat betekent dat je steeds complexere zaken gaat behandelen.”
Het spel is overigens ook zó ontwikkeld dat het zowel voor medewerkers als voor andere geïnteresseerden geschikt is. Michaël: “Het uiteindelijke doel van het spel is om spelers op de hoogte te brengen, van informatie te voorzien.”

Makkelijk aanpassen

De app is zodanig opgesteld dat deze zich – met relatief simpele aanpassingen – ook prima leent voor andere onderwerpen. “Als daar vraag naar zou zijn, kunnen we de app relatief eenvoudig aanpassen. Ik denk daarbij aan security onderwerpen, BHV of een ander leuk onderwerp waarbij je in spelvorm je medewerkers van een compleet proces op de hoogte kunt brengen.”