SSC-I en DJI werken aan Proof of Concept voor Enkelband Light

SSC-I organiseert samen met DJI een Proof of Concept met nieuwe technieken voor Track & Trace-oplossingen binnen (behandel)situaties, waarbij de standaard enkelband een te zwaar middel is. Binnen die behandelingen is behoefte aan een gradatie aan middelen die inspelen op de verantwoordelijkheid en beschikkingsrecht van justitiabelen.
SSC-I werkt ook samen met de divisie Forzo/Jeugd van DJI aan onderzoeken naar welke technische middelen van toegevoegde waarde kunnen zijn binnen de behandeling van patiënten en jeugdigen. Hiervoor werkt DJI/SSC-I samen met het platform ‘Wearables In Practice'.

Beeld: ©Justitiële ICT Organisatie

Draagbare (bio)sensoren

Het Wearables in Practice platform organiseert twee maal per jaar een symposium. Deze WIP-symposia zijn bedoeld om professionals die werken met draagbare (bio)sensoren in staat te stellen om samen te komen en hun bevindingen aan elkaar te presenteren en hun ervaringen met het toepassen van wearables in hun vakgebied te delen.

Wearables in Practice Symposium op 18 mei

Op dinsdag 18 mei vindt een digitale bijeenkomst van ‘Wearables in Practice’ plaats. Tijdens dit symposium krijgen diverse sprekers de gelegenheid om in kortdurende presentaties te laten zien waar ze op dit moment mee bezig zijn.

Wearables in Practice symposia zijn gratis en worden afwisselend bij verschillende WIP-leden georganiseerd. Naast DJI/SSC-I zijn dat onder andere; Vrije Universiteit Amsterdam, University of Twente, TNO, 4TU.Federation, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Fivoor en NeuroLabNL.

Meer informatie volgt via de website van Wearables In Practice.