SSC-I wordt Justitiële ICT Organisatie

Afgelopen week is het (definitieve) besluit genomen om SSC-I om te vormen tot Justitiële ICT Organisatie. Hieraan ging een voorbereidingsperiode van ruim drie jaar vooraf. SSC-I wordt een zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid met een nieuwe naam: de Justitiële ICT Organisatie. Dat maakte algemeen directeur Johan Wiltvank op 19 april officieel bekend tijdens een online personeelsbijeenkomst.

SSC-I wordt Justitiële ICT Organisatie

Grondige voorbereiding

De voorbereiding van het besluit is niet over één nacht ijs gegaan. Aan de basis van het besluit ligt de in 2018 opgestelde ‘Visie op SSO-ICT JenV’. Deze visie is in de afgelopen jaren door JenV, DJI en natuurlijk SSC-I zelf verder uitgewerkt in plannen voor de omvorming. Johan: “De laatste stap is onlangs gezet en de positieve adviezen van de betrokken medezeggenschapsraden hebben geleid tot de ondertekening gisteren van de omvorming door Dick Schoof (SG JenV), Gerard Bakker (hoofddirecteur DJI) en mijzelf.”

Dienstverlening blijft

Volgens Johan blijft de dienstverlening van de Justitiële ICT Organisatie zich nog steeds richten op de ondersteuning van het primaire proces van onze opdrachtgevers. “Dit kan ook in de vorm van het leveren van een werkplek of het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten in opdracht van de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I).” “Voor onze klanten verandert er niets in de huidige dienstverlening”, voegt hij er onmiddellijk aan toe. “We kunnen 2021 als overgangsjaar benutten, waardoor de huidige dienstverlening als vanouds doorloopt, terwijl wij ons voorbereiden op een positie als zelfstandig agentschap binnen JenV.”

Agentschap

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de agentschapsaanvraag bij het ministerie van Financiën. Dit is nodig om de huidige inrichting van de financiële administratie (baten-lasten administratie) ook als zelfstandig JenV-onderdeel te kunnen behouden.

Meer weten?

Meer informatie vind je op onze website Justitiële ICT Organisatie.