Software en toegankelijkheid

Bij de AppFactory is de gedachte sterk om opdrachtgevers van de Justitiële ICT Organisatie alleen maar producten zoals apps, websites, games en enterpise applicaties te bieden, die ook werkelijk door iedereen gebruikt kunnen worden. Op welk platform dan ook en ongeacht welke beperking.

WCAG

Leidraad hiervoor is de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),  een verzameling richtlijnen voor de toegankelijkheid van web content, gericht op mensen met een beperking. De WCAG-richtlijnen zijn internationaal afgesproken door de stichting W3C. De richtlijnen zorgen ervoor dat websites en applicaties toegankelijker worden door browsers en bijvoorbeeld mobiele telefoons extra informatie mee te geven die bedoeld is voor mensen met een beperking.
Michaël Ramlal (AppFactory): “Binnen de AppFactory willen we met iedereen rekening houden. Mensen kunnen op verschillende manieren beperkt zijn in het gebruik van de applicaties, denk aan Blijvend (Blind, doof, minder begaafd, motorische beperking), Tijdelijk (Gebroken arm) of Situatie (Zon op scherm).”
 

Toegankelijkheid

“Wij vinden digitale toegankelijkheid belangrijk,” vult R'kya Chafy (AppFactory) aan. “Daarom willen wij onze applicaties en apps laten voldoen aan de WCAG-richtlijnen. Bij het designen en ontwikkelen van de applicaties en apps houden we daarom rekening met deze richtlijnen. Zo moet een website waarneembaar zijn, ook voor iemand die bijvoorbeeld slecht of niet kan zien.” Haar collega Remco Cossee wijst op het gegeven dat een website op meerdere manieren te navigeren moet zijn: “ook voor mensen die bijvoorbeeld geen muis kunnen bedienen. Dan moet je je ook afvragen of de informatie op de website makkelijk te begrijpen is, ook voor mensen die niet in staat zijn om het scherm te zien. En ten slotte moet de website alle manieren ondersteunt waarop een gebruiker informatie tot zich kan nemen.”

Richtlijnen en succescriteria

De richtlijnen en succescriteria vormen de hoofddoelen die de AppFactory nastreeft om de applicaties en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Onder deze richtlijnen heb je 78 succescriteria op 3 niveaus A, AA en AAA.
“Wij moeten als overheidsinstantie voldoen aan A en AA,” legt Tjeerd Bruinsma (AppFactory) uit. “Onze applicaties en apps worden dan ook getoetst aan de hand van niveau A en AA. En we testen de toegankelijkheid zorgvuldig, zowel handmatig als met een tool. Dat laatste kan in ongeveer 15% va de gevallen worden gedaan omdat tools ‘false negatives’ kunnen geven. Zo hadden wij bijvoorbeeld bij een website die wij hadden gemaakt een afbeelding van een auto die verder geen toegevoegde waarde had voor de informatie op het scherm, wel een tekst meegegeven. Een tool ziet zoiets niet.”