ISO geldig tot 2025

In januari van dit jaar is een hercertificeringsaudit uitgevoerd op het managementsysteem van de Justitiële ICT Organisatie. Uitkomst van deze audit is dat zij de ISO-certificaten voor Kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015) en Informatiebeveiliging (ISO 27001:2013) behoudt. Hun geldigheidsduur is met drie jaar verlengd tot 2025.

ISO
Beeld: ISO Organisation

Audits

De auditors van LRQA (de certificerende instantie) hebben tijdens de audit de locaties Gouda en Soesterberg bezocht.  Het grootste deel van de interviews die uitgevoerd zijn met medewerkers van de organisatie, vond online plaats. In de eindpresentatie aan het management gaven de auditors aan tevreden te zijn over het verloop van de audit en het enthousiasme van de geïnterviewden.