Rijkskantoor IND succesvol gemigreerd

Eind mei vond de migratie van het Rijkskantoor Zwolle voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) plaats. Dit was een gezamenlijke actie van de Justitiële ICT Organisatie, de IND en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

De ingang van het rijkskantoor van de IND in Zwolle

Samenwerking

Volgens Dave Sinke, Projectleider ID-Programma’s bij Projecten Architectuur en Security (PPAS) was dit niet goed mogelijk geweest zonder goede voorbereiding en medewerking van de verschillende teams binnen de Justitiële ICT Organisatie en de constructieve samenwerking met de IND en het COA. 
“Dat het een uitdaging zou worden, wisten we,” vertelt Dave. “Juist omdat het een pand in bedrijf is. Wie het nieuws heeft gevolgd en het pand een beetje kent, begrijpt dat sluiten geen optie is geweest, ook niet kortstondig. Ondanks de vrijdag voor een lang weekend was het volle bak voor de IND. Er waren aandachtpunten genoeg, maar de loketten met onder meer de biometrische zuilen die fulltime in gebruik zijn, lange wachtrijen, geeft besef van de omvang en het risico van deze operatie. Hiervoor is een volledig tijdsblok van 07:00 – 21:00 benut. Pas enkele minuten voor het einde kon het sein ‘OK’ gegeven worden.“

Verantwoordelijkheid

De Justitiële ICT Organisatie heeft het Rijkskantoor Zwolle nu grotendeels in beheer. Dit betekent volgens Herman van Someren, Programma manager ICT in Rijkskantoren ook een grote verantwoordelijkheid. “Deze weken is al extra opgeschaald om eventuele issues op te pakken, omdat de medewerkers direct na het bewuste weekend weer naar kantoor komen en het nieuwe netwerk - hoewel niet fysiek zichtbaar - moeten adopteren. Dit vraagt om scherpte en aandacht aan onze kant.“

Nazorg

Doordat de migratie plaatsvond in een bestaande omgeving, kon niet alle actieve apparatuur op de gewenste plekken worden gezet en heeft cable management licht geleden onder deze situatie. Het herstel wordt samen met de IND uitgevoerd.

Dave is trots op de manier waarop een en ander is uitgevoerd. "Een pluim voor mijn collega’s van met name de teams Infra en On Site Support, die onder  grote druk in een spaghetti van netwerken en systemen de juiste verbindingen hebben gelegd. En vanzelfsprekend de contactpersonen bij IND en COA."