Raad voor de Kinderbescherming mailt nu veilig met SecuMailer

Deze maand is bij de Raad voor de Kinderbescherming veilig mailen met SecuMailer in gebruik genomen. Johan van Dijk was als projectmanager bij de Justitiële ICT Organisatie betrokken bij het hele traject. Hij vertelt wat er allemaal aan vooraf is gegaan om het veilig mailen mogelijk te maken.

Nog altijd populair

“E-mail is nog steeds heel populair. Gemiddeld sturen we per dag 130 zakelijke e-mails en zijn we gemiddeld 2 uur per dag bezig met e-mail. Maar dit moet ook veilig gebeuren.
Sinds 1 januari 2020 zet JenV stappen ten behoeve van veilige (ad-hoc) communicatie. Zo zijn we als overheid verplicht om te voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de Auditdienst Rijk het ministerie opgelegd om veiliger te gaan e-mailen.”

SecuMailer

“Na afstemming met de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie van JenV,  kreeg de Justitiële ICT Organisatie de opdracht om een proof of concept te doen met een veilige mailoplossing bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Middels een gunning is uiteindelijk gekozen voor het product SecuMailer. 
Als randvoorwaarde gaf DI&I mee dat de nieuwe oplossing het huidige JenV-verkeer niet in gevaar mocht brengen. Technisch betekende dit dat er bij onze internetopgang (zgn. JuBIT Solvinity) een aparte mailvoorziening moest komen om het veilige e-mailverkeer te regelen. Dit kende een doorlooptijd van 8 maanden."

Testen

"In het voorjaar van 2023 konden we uiteindelijk de technische testen uitvoeren en na 2 weken de proof of concept-omgeving voor de RvdK vrijgeven. Een paar maanden later volgde een positief advies om SecuMailer live te brengen. 
De implementatie van SecuMailer verliep vrij eenvoudig en was technisch binnen een dag door de RvdK geregeld. Met de vakantieperiode voor de deur stond de livegang gepland voor begin september.”

Live met SecuMailer

“Op dinsdag 5 september was het dan eindelijk zover. Een deel van het team met medewerkers van de RvdK en de Justitiële ICT Organisatie zat op locatie bij de RvdK klaar om te ondersteunen bij eventuele issues. Die ochtend hoorden we niets. In de loop van de week kwam er een vijftal incidenten binnen, die snel opgelost konden worden. 
Het was een langdurig traject waarbij ons geduld op de proef is gesteld, maar het resultaat is er: de RvdK mailt veilig en de gebruikers zijn tevreden.”

Toekomst

“De Dienst Justitiële Inrichtingen en de Dienst Terugkeer en Vertrek staan op de planning om ook SecuMailer te gebruiken. De ontwikkelingen met Office 365 laten zien  dat veilig mailen zijn plek krijgt, al voldoet dit (voorlopig) niet aan de standaarden die gelden in Nederland. Wat dat betreft, verwacht ik dat je SecuMailer vaker binnen het Justitiedomein gaat tegenkomen.”

medewerker aan het werk op de laptop
Beeld: ©Justitiële ICT Organisatie