Jaarplan JIO 2022

De ambities van de Justitiële ICT Organisatie worden in dit jaarplan toegelicht aan de hand van een viertal strategische thema’s. Met de thema’s beogen we invulling te geven aan de meerjarige verwachtingen die onze opdrachtgevers en onze eigenaar van ons hebben. De thema’s voor komend jaar zijn:
• Continuïteit en ontwikkelen dienstverlening
• Doorontwikkelen Justitiële ICT Organisatie
• Dichtbij de opdrachtgever opereren
• Veilige en betrouwbare informatievoorziening