Toegankelijkheid

De Justitiële ICT Organisatie wil dat iedereen onze website kan gebruiken. Wij volgen daarom zo goed mogelijk de regels die daarvoor gelden. Daarnaast werken wij aan simpele en duidelijke taal op onze website.

Waarom een toegankelijke site?

Niet alleen mensen met een blijvende beperking hebben baat bij toegankelijke websites. Iedereen kan ook tijdelijk of situationeel beperkt zijn. Bijvoorbeeld als je je arm hebt gebroken, maar ook als je in een stiltecoupé zit. Op dat moment is het ook voor jou erg prettig als er is nagedacht over de situatie waarin iemand maar met één arm kan surfen, of zonder geluid een video kan zien, en het nog steeds kan begrijpen.

Het gaat niet alleen om mensen met een visuele of auditieve beperking, maar ook bijvoorbeeld een groot deel van de ouderen. Het is goed om daarbij te bedenken dat niet alleen mensen met een beperking baat hebben bij een toegankelijke wereld.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Er is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen waarover ze verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Overheid.nl - Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen te nemen:

  • Al bij het bouwen van de website hebben we rekening gehouden met toegankelijkheid, dus ook bij het schrijven van toegankelijke teksten.
  • Onderzoek: wij hebben onze website in januari 2023 laten toetsen door een onafhankelijke stichting voor zowel de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Met een score van 43 van de 50 eisen behaald, zijn we voor de eerste test tevreden. Dit betekent uiteraard niet dat het nu stopt. Het doel is om de overige 7 eisen ook te behalen en misschien nog wel belangrijker: de volledige score in de toekomst ook te behouden.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Heb je vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via communicatie@jio.nl.