Onderzoek naar toegankelijkheid website Justitiële ICT Organisatie

Het toegankelijkheidsonderzoek naar www.justitieleictorganisatie.nl is afgerond op dinsdag 17 januari 2023. Dit onderzoek laat zien in hoeverre onze website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Het onderzoek is hieronder te downloaden.

Heb je vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via communicatie@jio.nl.