Businessplan Justitiële ICT Organisatie 2023-2025

Het Businessplan is de organisatiestrategie van de Justitiële ICT Organisatie. Dit Businessplan bevat de strategische doelstellingen voor de periode 2023-2025. Het geeft de strategische koers weer voor de komende jaren, gebaseerd op ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers en in de omgeving.