i-Strategie Justitiële ICT Organisatie 2023-2025

De i-Strategie van de Justitiële ICT Organisatie geeft antwoord op de gewenste inrichting van informatievoorziening binnen onze eigen organisatie, zodat het toepassen, creëren en wijzigen van informatie bijdraagt aan onze strategische doelen en daarmee de primaire taak: ICT- en IV-partner voor JenV ten dienste van een veilig en rechtvaardig Nederland.