Jaarplan 2024 Justitiële ICT Organisatie

In 2024 zetten wij stappen voorwaarts in het (door)ontwikkelen van onze dienstverlening en in het verstevigen van het fundament van onze organisatie. Daarbij staat de opdrachtgever centraal en geven wij prioriteit aan het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid en opdrachtgeverstevredenheid. Verder spelen wij in op technologische trends en ontwikkelingen om te kunnen voldoen aan de (veranderende) vraag van onze opdrachtgevers naar passende ICT-dienstverlening.

Door onze organisatie slimmer en effectiever in te richten is de basis gelegd om in 2024 van meer toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers en als partners met elkaar samen te werken.