Hoe werkt inkopen door de Justitiële ICT Organisatie?

Alle bestelaanvragen vanuit de Justitiële ICT Organisatie worden via inkoop in de markt gezet, verwerkt en afgehandeld. Er zijn drie manieren waarop de Justitiële ICT Organisatie bij u een inkoop kan verzorgen:

  • Incidentele inkopen verlopen via Leonardo (inkoopsysteem Justitiële ICT Organisatie): u ontvangt een inkoopordernummer.
  • Uitputting van een contract dat u met de Justitiële ICT Organisatie heeft afgesloten: u ontvangt een inkoopordernummer.
  • Verlicht inkoopregime: voor bepaalde kostensoorten is tot een factuurbedrag van € 2.500 geen inkooporder vereist. U dient deze factuur te voorzien van kostenplaats en kostensoort (op instructie van de Justitiële ICT Organisatie) en in te dienen via e-mailadres facturen@dji.minjus.nl.

Dit geldt voor o.a. zaken als teamuitjes en relatiegeschenken tot een maximumbedrag van € 2.500 (excl. BTW).

Uitgangspunt is dat alle verplichtingen met externe partijen vastgelegd moeten worden via een inkooporder. U zult voor elke opdracht die u voor de Justitiële ICT Organisatie uitvoert een referentienummer ontvangen. Facturen zonder referentienummer kunnen niet in behandeling worden genomen.

Zie ook:  Factuurafhandeling Justitiële ICT Organisatie