'Dit soort ethische vraagstukken maakt mijn werk leuk en interessant'

Verhalen uit de praktijk

Qurratulain is sinds 2020 werkzaam bij de Justitiële ICT Organisatie. Gaf 3,5 jaar les bij Avans Hogeschool als docent Informatica. Werkte daarvoor ruim 8 jaar als Backend Developer bij verschillende bedrijven. Heeft een master Informatica en Mediatechnology op zak. Is moeder van een dochter, waar ze in haar vrije tijd graag leuke dingen mee doet. Werkt als senior applicatiebeheerder 3e lijn bij de afdeling Tijdelijk Beheer Specials & Innovatie. 

Qurratulain, Senior Applicatiebeheerder

Artificial Intelligence

“Samen met een collega uit het team Specials & Innovatie onderzoek ik wat nieuwe technieken als Artificial Intelligence (AI) kunnen betekenen voor onze organisatie en huidige dienstverlening. Wij kijken hierbij vooral hoe AI processen kan ondersteunen. Door voortdurend enorme hoeveelheden gegevens in realtime te analyseren is het mogelijk klantbehoeften te voorspellen. Dit kan onze medewerkers helpen bij het maken van beslissingen. 
Maar AI kan bijvoorbeeld ook worden toegepast bij het monitoren van gevangeniscellen. Door het model zo te trainen kan het gevaarlijke situaties inschatten, waarop medewerkers tijdig kunnen ingrijpen.”

AI nog betrekkelijk nieuw bij Rijksoverheid

“Onze missie is als consultant op het gebied van AI te kunnen optreden binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het toepassen van AI binnen de Rijksoverheid is nog betrekkelijk nieuw, maar wel in opkomst. Ik leg daarom veel contacten met collega’s binnen de Rijksoverheid, die zich ook op het vlak van AI bezighouden.” 

Techniek loopt voorop

“Je ziet dat de wetgeving achterloopt op de techniek. Dit betekent dat er nog veel onduidelijk is over wat wel en niet mag op het gebied van AI. Denk bijvoorbeeld aan de onbedoelde bias met betrekking tot persoonskenmerken als iemands etniciteit en achtergrond, die de algoritmen binnensluipen. De gegevens die we gebruiken moeten neutraal zijn en mogen niet tot discriminatie leiden. En bij de ontwikkeling van een algoritme kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt en heb je te maken met de privacywetgeving. Voordat je een model maakt moet je dus stilstaan bij vragen als ‘Hoe kunnen we AI inzetten om maatschappelijke toegevoegde waarde te creëren en tegelijkertijd de privacy van de betrokkenen beschermen?’. Dat ik mij over dit soort ethische vraagstukken mag buigen, maakt mijn werk leuk en interessant.”

Ruimte voor zelfontwikkeling

“Binnen de Justitiële ICT Organisatie is veel ruimte voor zelfontwikkeling. Momenteel doe ik veel kennis en ervaring op met de techniek en het ontwikkelen van AI modellen in Microsoft, Cloud en Python. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen volg ik veel trainingen. Ik heb Artificial Intelligence in Law gevolgd en drie Microsoft trainingen afgerond: AI Fundamentals, Azure Fundamentals en AI Engineering. Onlangs ben ik gestart met de training Blended Class Big Data en Business. Ik ben blij dat ik bij de Justitiële ICT Organisatie kan blijven leren.”