Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND beoordeelt en beslist op alle naturalisatieverzoeken en verblijfsaanvragen van mensen die naar Nederland komen voor werk, studie of liefde en van vluchtelingen die bescherming nodig hebben.
Hans van Reenen (Projectmanager Innovatie & Standaardisatie IND) en Jeroen Jonkers (hoor- en beslismedewerker Asiel bij de IND) zochten naar nieuwe wegen om het complexe werk van asiel-beslismedewerkers te verduidelijken en het échte verhaal over te brengen.

Vraag

Het Innovatieteam van de IND kwam via een webinar in contact met Michaël Ramlal van de App-Factory. Michaël maakte Hans en Jeroen enthousiast voor serious gaming. Hans: “Met geschreven tekst en beeldmateriaal kun je een verhaal vertellen, maar met een serious game kun je dat ook echt laten ervaren. De Justitiële ICT Organisatie is erin geslaagd om het moeilijke werk van de beslismedewerker Asiel niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar te maken.”

Uitdaging

“Er wordt veel over de IND gesproken, maar meestal niet mèt de IND”, legt Hans uit. “En wàt er dan wordt gezegd, is niet altijd even positief. Daarom zochten we naar een manier om ons complexe werk op laagdrempelige en aantrekkelijke bij geïnteresseerde burgers te brengen. Met een serious game kan de burger ervaren hoe het is om in de schoenen van een asiel-beslismedewerker te staan. Een spelvorm zoals de serious game biedt spelers de mogelijkheid om zelf te ervaren wat het complexe werk van een beslismedewerker Asiel inhoudt.” De IND besloot om met de Justitiële ICT Organisatie een experiment te starten om erachter te komen of een serious game meerwaarde heeft en zo ja: in welke vorm dat dan het beste gaat.

Aanpak

Volgens Jeroen verliep de samenwerking met de Justitiële ICT Organisatie goed, ondanks weinig tijd en een laag budget. Het eerste prototype is getest door 24 ambtenaren en/of hun familieleden. De deelnemers waren enthousiast, over de spelvorm, omdat die uitnodigt tot reflectie. Hans: “Ook sluit de digitale spelvorm beter aan bij wat tegenwoordig gebruikelijk is. Toch waren er wat punten van kritiek van de testgroep. Zo zag de een het liefst een sterker script met meer ruimte voor dilemma’s en eigen afwegingen, de ander wilde een beloning in de vorm van badges of het uitspelen van levels.”

Spanningsveld

De Justitiële ICT Organisatie denkt zelf dat de game interactiever en dynamischer kan, bijvoorbeeld door geluidsfragmenten, filmpjes of onverwachte gebeurtenissen in te zetten. Hans: “Wat terugkwam in de commentaren is bewondering voor het werk van de  Justitiële ICT Organisatie. Hoe zij met het spanningsveld tussen een leuk en een inhoudelijk leerzaam spel zijn omgegaan. Om een serieus onderwerp in spelvorm te gieten is toch echt een vak apart.”

Resultaat

Het experiment is geslaagd. Met de demoversie van de serious game app heeft de IND een mooi en modern middel in handen om het werk van de IND op een andere, minder traditionele manier bij de geïnteresseerde burger te brengen, zegt het tweetal. Met deze game worden de vaak lastige keuzes van de beslismedewerker Asiel tastbaar. Hans: “Wie het spel speelt, denkt na afloop anders over de rol van de beslismedewerker Asiel.”
Jeroen vindt de serious game een succes. “Het is een spelvorm waarbij de vaak lastige werkzaamheden van een IND-medewerker centraal staan en dat is precies wat we wilden. De Justitiële ICT Organisatie heeft goed begrepen waar we naar op zoek waren. De game moet echter nog wel doorontwikkeld worden voordat hij aan een groter publiek beschikbaar gesteld kan worden. Mocht dit worden besloten, dan informeren we bij de Justitiële ICT Organisatie naar de mogelijkheden.”