Onze opdrachtgevers

In Gouda, Veenhuizen en Soesterberg zetten alle medewerkers van de Justitiële ICT Organisatie iedere dag een stapje extra om onze opdrachtgevers te ontzorgen op ICT-gebied. Wij zijn pas tevreden als zij dat ook zijn. Daar kunnen wij natuurlijk van alles over vertellen, maar liever laten wij onze opdrachtgevers zelf aan het woord.

We bedienen organisaties primair binnen het domein van Justitie en Veiligheid en zijn ketenpartners. Op het gebied van consultancy & security diensten werken wij Rijksbreed.

Onze huidige opdrachtgevers zijn:

 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Reclassering Nederland
 • Adviescollege Verlof Toetsing
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Bestuursdepartement Justitie en Veiligheid
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • Justis - de screeningsautoriteit