E-factureren

De overheid hanteert elektronische facturatie als verplichte aanlevermethode voor uw facturen. 

Zie voor meer informatie: Digitaal zaken doen met de overheid

OIN
Alle openbaar uitgegeven overheidsidentificatienummers zijn opgenomen in het OIN-register.
Het OIN nummer voor JIO is: 00000004000000133000

Vragen
Indien u vragen heeft over e-facturatie, kunt u terecht bij het Klanten Contact Centrum van het FDC via ssc@dji.minjus.nl.

Doorberekenen administratiekosten
Opdrachtnemer brengt de Justitiële ICT Organisatie geen (administratieve) kosten in rekening voor het elektronisch verzenden van een factuur.

Zie ook: